‘Aile ve Gençlik Fonu Kurulması’ teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Bilgin, teklifin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan’a söz verdi. İnan, kanun teklifi ile gelecek nesillerin sağlıklı aile ortamında hayata hazırlanması ve toplum refahının devamının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, “Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır” dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından teklifin maddeleri okunup, oylamaya sunuldu. Kanun teklifi kapsamında; kanunun amacının gerçekleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulunda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı yer alacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak ve bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon, Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek. Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirlemede Yönetim Kurulu yetkili olacak.

Fonun kaynakları ise Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20’sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak. Türk Petrol Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye veya bu oranı iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kanun teklifi, görüşmenin ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x