TTB’den 14 Mart Tıp Bayramı’na giderken “Hekimlerin 14 Acil Talebi” çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, 14 Mart Tıp Haftası öncesinde “Hekimlerin 14 Acil Talebi”ni duyurdu. Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sözü verilen birçok talebin, yeni düzenlemede yer bulmadığını ifade ettiler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Hekimlerin 14 Acil Talebi”ni açıklayarak 16 Mart’ta İstanbul’da yapılacak Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı yaptı. Basın toplantısında, Tıp Haftası’nın mücadele haftası olduğu ve hekimlerin taleplerinin güçlü bir şekilde dile getirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, emekli hekimlerin yoksullaştırma politikaları nedeniyle zor durumda olduğu ve hak ettikleri gelir düzeyine ulaşmaları gerektiği belirtildi.

Dr. Fincancı tarafından okunan 14 talep şu şekilde:

“14 Mart’a giderken 14 talebimizle yeniden hatırlatıyoruz:

1. TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

2. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

3. Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

4. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

5. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

6. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

7. Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

8. Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

9. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

10. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

11. Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

12. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13. Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x